Libellen en Juffers

  • Libellen:

Libellen (Odonata) zijn een insectenorde waartoe de onderordes echte libellen (Anisoptera) en juffers (Zygoptera) behoren.Wereldwijd zijn ongeveer 5858 soorten beschreven, waarvan de meeste voorkomen in warmere gebieden. In Europa komen 150 libellensoorten voor. In België komen 69 soorten voor. In Nederland zijn 71 soorten aangetroffen, waarvan 66 als inheems worden beschouwd, een als zwerver en vier als verdwenen. In België en Nederland samen komt het aantal op 74 (vijf Nederlandse soorten komen niet in België voor, drie Belgische soorten niet in Nederland). De soorten staan opgesomd bij de juffers en echte libellen.

Grote Keizerlibel - Monte Horizonte
Grote Keizerlibel – Monte Horizonte
Grote tanglibel - Monte Horizonte
Grote tanglibel – Monte Horizonte
Purperlibel - Monte Horizonte
Purperlibel – Monte Horizonte
Zwervende Heidelibel - Monte Horizonte
Zwervende Heidelibel – Monte Horizonte
  • Juffers:

De waterjuffers of gelijkvleugeligen (Zygoptera) zijn een onderorde van insecten, een van de twee recente onderorden binnen de orde van de libellen (Odonata). Wereldwijd zijn ruim 2700 soorten juffers beschreven, in Europa komen slechts 49 soorten voor (het aantal hangt af van de definitie van Europa). In Nederland zijn 26 soorten aangetroffen waarvan 24 ook in België.

Juffers/gelijkvleugeligen zijn van de Anisoptera (echte libellen of ongelijkvleugeligen) te onderscheiden door een aantal kenmerken (zie ook bij de echte libellen): ze zijn over het algemeen lichter gebouwd; de ogen zijn relatief klein en staan ver uit elkaar; in rust vouwt een juffer de vleugels achter de rug (met uitzondering van de pantserjuffers), terwijl een echte libel ze spreidt.

Houtpantserjuffer - Monte Horizonte
Houtpantserjuffer – Monte Horizonte
Koperen Beekjuffer - Monte Horizonte
Koperen Beekjuffer – Monte Horizonte