Tweevleugeligen

De tweevleugeligen of Diptera zijn een orde van insecten waartoe alle vliegen (Brachycera) en muggen (Nematocera) behoren.

De tweevleugeligen komen wereldwijd voor en worden vertegenwoordigd door honderdduizenden soorten, die in verschillende vormen voorkomen en een breed scala aan levenswijzen hebben. Vliegen (Brachycera) en muggen (Nematocera) zijn soms moeilijk uit elkaar te houden, omdat er mugachtige (fijngebouwde) vliegen zijn, evenals vliegachtige (zwaargebouwde) muggen. Het zijn vaak zeer goede vliegers.

Tweevleugeligen hebben altijd één paar functionele vleugels, dus twee vleugels in totaal. Alle andere orden van insecten, behalve de zeer kleine orde van de Strepsiptera, hebben geen of vier vleugels. Het achterste paar vleugels is bij de Diptera gemodificeerd tot halters: kleine, soms knotsvormig orgaantjes achter de voorvleugels die vooral bij de langpootmuggen goed waarneembaar zijn. Net als alle insecten hebben de tweevleugelen aan het borstsegment drie paar poten.

Blinde bij - Monte Horizonte
Blinde bij – Monte Horizonte