Vlinders en Rupsen

Vlinders of schubvleugeligen (Lepidoptera) zijn een orde van gevleugelde insecten.

De orde van de vlinders is na de orden van de vliesvleugeligen, de tweevleugeligen en de kevers, de vierde grootste insectenorde binnen het

dierenrijk: er zijn ongeveer 180.000 beschreven soorten. Vlinders leven in uiteenlopende biotopen: van koude toendra’s tot

woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of subtropische gebieden. In het Nederlands Soortenregister staan van de 18.000 inheemse Nederlandse insectensoorten ruim 2.200 soorten als vlinder geregistreerd, zodat ruim 12 % van de Nederlandse insectensoorten bij de orde van de vlinders is ingedeeld.

De larven van vlinders worden rupsen genoemd. De rupsen van de meeste vlinders voeden zich met planten en sommige soorten kunnen daarbij grote schade aan gewassen aanrichten. Andere soorten kunnen bij mensen allergische reacties veroorzaken door hun van brandharen voorziene huid. De rupsen van vlinders worden gegeten door veel andere dieren. Rupsen zijn bijvoorbeeld een belangrijke voedselbron voor veel vogels.

Daglinders - Monte Horizonte
Dagvlinders – Monte Horizonte
Rupsen - Monte Horizonte
Rupsen – Monte Horizonte